Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học tại Lào Cai

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai gửi công văn số: 34/CĐCĐ-TC ngày 06 tháng 03 năm 2018 đến Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc liên kết đào tạo Đại học Kế toán vừa làm vừa học năm 2018.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã có Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán, địa điểm mở lớp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai. Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai đã phối hợp thực hiện các thủ tục mở lớp, tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học. Thí sinh trúng tuyển đã hoàn thiện thủ tục nhập học. Hiện nay, có 86 sinh viên đang tham gia học tập tại Trường Cao đẳng Lào Cai (Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai - cũ).