Thư mời dự Lễ Kỷ niệm 120 năm Truyền thống

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo thường xuyên trân trọng thông báo Thư mời dự Lễ Kỷ niệm 120 năm Truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội!

Thư mời dự Lễ Kỷ niệm 120 năm Truyền thống

Đối với cựu sinh viên, sinh viên hình thức vừa làm vừa học (Tại chức - cũ) xin liên hệ: Văn phòng Trung tâm Đào tạo thường xuyên: ĐT - 0243 7641 520; Thầy giáo Vũ Văn Duy: ĐT - 0912 033 288 - Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM

Thư mời dự Lễ Kỷ niệm 120 năm Truyền thống