Đổi mới hoạt động đào tạo hình thức vừa làm vừa học tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đổi mới hoạt động đào tạo hình thức vừa làm vừa học tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

TS. Đinh Xuân Thành

Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Vừa làm vừa học (VLVH) là một loại hình đào tạo phổ biến được áp dụng trong các trường đại học hiện nay, phù hợp với những người đang đi làm không có điều kiện theo học trong đào tạo tập trung, nhưng vẫn có thể vừa học tập nâng cao trình độ, đồng thời vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Đối với Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN), loại hình đào tạo hệ VLVH đã phát triển từ nhiều năm, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu giáo dục đào tạo của Nhà trường. Số lượng sinh viên theo học hệ VLVH của ĐHCNHN ổn định với quy mô khoảng 1000 sinh viên. Theo thống kê có trên 80% số sinh viên lấy bằng cử nhân hệ VLVH ra trường đều phát huy được vai trò của mình trong công tác chuyên môn. Không ít sinh viên được bổ nhiệm vào các vị trí cán bộ lãnh đạo tại các địa phương và cơ quan công tác ngay từ khi đang học hoặc sau khi tốt nghiệp. Những cử nhân phần lớn đã được rèn giũa, tích luỹ tri thức và kinh nghiệm ngay trong công tác. Khi học hệ vừa làm vừa học, họ đã tiếp thu những tri thức hữu ích để phát triển, làm giàu vốn văn hoá đại cương và chuyên ngành cho bản thân.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo hình thức VLVH, Nhà trường luôn đổi mới trong quản lý, điều hành, tập trung trọng tâm vào xây dựng chương trình đào tạo và nâng cao đội ngũ giảng viên. Từ năm học 2017-2018, Nhà trường đã chuyển đổi hình thức tuyển sinh Đại học VLVH từ thi tuyển sang xét tuyển, đồng thời áp dụng đào tạo theo tín chỉ phù hợp với các đối tượng sinh viên. Đội ngũ giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy tốt luôn được các Nhà trường lựa chọn phân công giảng dạy. Do đó, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển sinh Đại học VLVH của Nhà trường đồng thời đáp ứng được nhu cầu của người học và xã hội.

Trong năm học 2018-2019, đồng hành cùng sự phát triển của ĐHCNHN, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm xây dựng và phát triển Nhà trường, Trung tâm Đào tạo thường xuyên tiếp tục nghiên cứu, tìm các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, mở rộng liên kết với các đơn vị giáo dục đạt chuẩn. Đổi mới công tác giảng dạy, học tập; tiếp tục phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa chuyên môn để hoàn thiện các bộ chương trình đào tạo VLVH theo CDIO. Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho người học (vừa đi làm, vừa đi học) được tiếp cận với phương pháp học tập tích hợp và trải nghiệm chủ động, giúp gắn kết khả năng làm việc của sinh viên với yêu cầu xã hội, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa chương trình đào tạo của Nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn nhân lực. Người học có cơ hội phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm”, nhanh chóng đáp ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo Đại học VLVH của Nhà trường nói riêng và của toàn xã hội nói chung.

Hiện nay, trong bối cảnh mới của quốc tế và trong nước, với những đổi thay to lớn trong đời sống kinh tế xã hội, hơn bao giờ hết, chất lượng của giáo dục và đào tạo trở thành vấn đề sống còn, quyết định sự thành bại của cả một quốc gia trong điều kiện hội nhập với kinh tế thế giới. Yếu tố quyết định chất lượng của giáo dục đại học là chương trình giáo dục – chương trình một khoá học, chương trình từng môn học. Hệ đào tạo VLVH trên toàn quốc nói chung và hệ đào tạo VLVH của Trường ĐHCNHN nói riêng không nằm ngoài quy luật chung này. Chất lượng giáo dục là một khái niệm đa chiều bao quát tất cả các chức năng và quá trình đào tạo. Chất lượng đào tạo là kết quả của quá trình đào tạo được phản ánh ở các đặc trưng về phẩm chất, giá trị nhân cách và giá trị sức lao động hay năng lực hành nghề của người tốt nghiệp tương ứng với mục tiêu, chương trình đào tạo theo các ngành nghề cụ thể. Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo hệ VLVH của Trường ĐHCNHN, trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, cải cách đồng bộ những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng đào tạo.

Với uy tín, thương hiệu của Trường, với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, ĐHCNHN chắc chắn sẽ mang đến cho người học hệ VLVH sự tin tưởng và thành công.