Ngành nghề đào tạo

Ngành Đào tạo vừa làm vừa học.

Chương trình đào tạo các ngành Đại học hình thức vừa làm vừa học được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo các ngành Đại học chính quy của Nhà trường.

Hiện nay, Nhà trường đã và đang đào tạo trình độ Đại học, liên thông lên Đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành đào tạo sau:

+ Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

+ Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử.

+ Công nghệ kỹ thuật Ôtô.

+ Kế toán.

+ Quản lý kinh doanh.