Địa chỉ liên hệ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Số 298 - Đường Cầu Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

- Phòng 209; 210; 211 - Nhà A2 - Cơ sở 1 (Khu A)

- Điện thoại: 04-3-764-1520.

- Fax: 04-3-763-8732.

- Email: ttdttx@haui.edu.vn