Địa chỉ liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Số 298 - Đường Cầu Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

- Địa chỉ: Phòng 209; 210; 215 - Nhà A2 - Cơ sở 1 (Khu A)

- Điện thoại: 024-3764-1520.

- Fax: 024-3763-8732.

- Email: ttdttx@haui.edu.vn