Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất:

+ Văn phòng: Trung tâm được bố trí 03 phòng làm việc, trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng như: Máy tính; máy in; máy photocopy; máy Fax; Máy Scan; điện thoại… đảm bảo luôn hoạt động tốt để phục vụ cho công tác quản lý đào tạo.

+ Các Phòng học luôn khang trang, đảm bảo về cảnh quan sư phạm phục vụ tốt nhất cho hoạt động Giảng dạy - Học tập; các phòng thực hành được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại đảm bảo tốt cho sinh viên thực hành.

Hình 1: Phòng học Lý thuyết.

Cơ sở vật chất:

Hình 2: Phòng Thực hành máy tính.

Cơ sở vật chất:

Hình 3: Phòng Thực hành Điện.

Cơ sở vật chất:

Hình 4: Phòng Thực hành Cơ khí.